LOTERIA
Super strzał
na Mistrzostwa

Błędny numer karty